Ruyiad Tarihçesi

TARİHÇE
Derneğimiz; Anayasamızın ön gördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak; Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti düzeni içinde varlığını ilelebet sürdürmesi ve halkımızın huzurlu bir ortamda yaşam standardının çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırılması ülküsü uğrunda üzerine düşen görevi yerine getirmek, bu çerçevede üyelerinin liderlik vasıflarını geliştirmek, onların sosyal sorumluluklarını ve dayanışma arzularını pekiştirerek yüce ulusumuzdan ve köklerimizden bizlere intikal eden örf, adet, gelenek ve kültür mirası niteliğindeki manevi değerlerimizi koruyarak yaygınlaştırmak ve bunları tarih bilinci içinde ve insanlık ideallerinden taviz vermeksizin yeni nesillere eksiksiz olarak intikal ettirmek amacıyla; "RUYİAD- Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği" unvanı altında ve 31 Ekim 1991 tarihinde kurulmuştur. Derneğimiz kuruluşu ve misyonunun belirlenmesi safhasında; Bünyamin ATİK, Ali BEBA, Rüştü MERTCAN, Ahmet H. VARDAR, H. Tarık ŞEHMEN, Arif MATRAŞ, Ali ŞEN, Salih BÜYÜKBAYRAK ve Adnan VARDARLI'nın öncü ve kurucu Üye sıfatıyla çok değerli hizmetleri ve katkıları olmuştur...


MİSYONUMUZ
Varlığını, yapısını, değerlerini ve ismini; bir zamanlar vatan toprağı olan, köklerimizin ve tarihimizin hiç silinemeyecek bir parçası durumundaki coğrafyadan, "Rumeli"den alan Derneğimizin; ecdadımızın bu topraklarda yarattığı ve yaşattığı sosyo-ekonomik değerler ile sanat ve kültür mirası niteliğindeki eserlerini, yeni nesillere, aidiyet duygusu ve sorumluluğu içerisinde ve tarih penceresinden aktarmaya çalışmak, yaşatmak, bu amaçla; Gerekli toplantı, gösteri, gezi, sergi, ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yaptırmak, bunları yayımlamak; arşiv oluşturmak; kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapmak veya yaptırmak. Dayanışma amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak. Ülke çapında veya Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak, yurtiçi veya dışında dernek, vakıf veya kuruluşlara katılmak veya işbirliği içinde bulunmak. Bu çerçevede ortaya çıkan birikimlerinizin; nesillerce yaşatılmasına, geliştirilmesine ve Türk Ulusu ile birlikte sonsuzluğa taşınmasına hizmet etmektir.

Sitemizde yayınlanan makale, yazı, döküman, dosyalar ve resimler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2014 Ruyiad Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemap